Werken met een lesmodel

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken (Hattie, 2008) is inmiddels gebleken dat de inzet van een lesmodel ervoor zorgt dat leerlingen tot leren komen. Het is dan wel belangrijk dat de stappen uit het lesmodel op een effectieve manier worden uitgevoerd door de leerkracht. Daarvoor is het belangrijk dat leerkrachten weten waarom een bepaalde lesfase effect heeft en hoe je deze stap in de les op de beste manier kunt zetten. In deze module besteden we aandacht aan alle fasen in het lesmodel. Deze module bestaat uit 3 studiebijeenkomsten van 3 uur (ook te combineren tot anderhalve studiedag). Om de genoemde doelen te halen is het, naast het opdoen van kennis, ook van belang dat deze kennis geoefend wordt in de praktijk. Door middel van lesobservaties krijgen de leerkrachten feedback op hun (vernieuwde) handelen bij het lesgeven. Bij de lesobservaties loopt de intern begeleider mee, waardoor er een train-de-trainer-situatie ontstaat. Hierdoor kan de school de vernieuwing na de begeleiding zelfstandig borgen.