Over mij

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is afbeelding.png

Net als bij alle kinderen begon mijn ervaring met onderwijs als kind op de basisschool. Deze basisschoolperiode was voor mij geen feestje. Leren ging mij in die tijd niet heel gemakkelijk af. Vooral rekenen vond ik erg moeilijk en ik liep ook altijd ‘5 taken achter’.
Van onderwijsbehoeften had men in die tijd nog nooit gehoord. Voor mij heeft dat betekent dat ik mij altijd dom voelde en zeker niet de moeite waard om aandacht aan te besteden. Dit gevoel gun ik geen enkel kind. Vandaar mijn missie: Beter voor kinderen!

Na de basisschool, waar ik het dus niet al te best deed, ben ik naar het lager agrarisch onderwijs (LAS) gegaan, want volgens de hoofdmeester zou ik heel misschien de mavo kunnen halen, maar het lager beroepsonderwijs was waarschijnlijk beter. Uiteindelijk was dit een goede zet: ik heb er ontzettend veel geleerd, met name op het gebied van dierhouderij en omgang met dieren. Na 5 jaar deed ik daar examen op mavo-niveau, waardoor ik naar de havo kon, om vervolgens door te stromen naar de pabo. Na vier en een kwart jaar had ik zowel mijn pabo-diploma op zak, als het Montessori-diploma. Het eerste halfjaar van mijn werkzame leven heb ik invalwerk gedaan voor de gemeente Schiedam. In het voorjaar van 1996 kon ik beginnen als groepsleerkracht op een montessorischool in Rotterdam. Na 8 jaar heb de overstap gemaakt naar een andere montessorischool, ook in Rotterdam. Op beide scholen heb ik zowel de middenbouw (groep 3, 4 en 5) als de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) gedraaid. Ik was er inmiddels wel achter dat mijn passie voor onderwijs niet te remmen was. Daarom startte ik in 2003 met de studie Orthopedagogiek aan de universiteit van Leiden.

Gedurende het laatste jaar als groepsleerkracht kon ik parttime gaan werken als montessoribegeleider bij de CED-groep. Daar begeleidde ik in het begin vooral montessorischolen, maar al snel kreeg ik de kans om me ook op andere gebieden te gaan ontwikkelen. Na ongeveer twee jaar is mijn werkveld uitgebreid naar andere typen onderwijs, zoals reguliere basisscholen, daltonscholen, scholen voor SBO en SO. En het arsenaal aan inhoudelijke onderwerpen heb ik ook weten uit te breiden. Zo heb ik de laatste jaren scholen begeleid op het gebied van rekenen, handelingsgericht werken, later opbrengstgericht werken, spelling, technisch- en begrijpend lezen, gedrag en groepsdynamica en neuropsychologie bij leren.

13 jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij de CED-groep. Ik heb daar ontzettend veel geleerd en deze kennis en vaardigheden zet ik vanaf augustus 2019 in voor ‘Beter voor Kinderen’.