Technisch Lezen

Het (technisch) leesniveau van Nederlanders is momenteel onderwerp van discussie in de media. Het blijkt dat 1 op de 6 mensen in Nederland met een te laag leesniveau van school komt! Daar kunnen wij iets aan doen!

Iedereen kan leren lezen, dat is het uitgangspunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op school geletterd de school verlaten is het belangrijk om te zorgen voor goed leesonderwijs.
In mijn begeleiding bij technisch lezen maak ik gebruik van recente uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. De aanpak in het boek van Dr. Thoni Houtveen (Doelgericht Werken aan Opbrengsten) vormt de kern van de aanpak. Deze aanpak kan bij elke methode voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen worden ingezet. Samen met het team bepalen we welke activiteiten uit de methode doelgericht zijn en ingezet kunnen worden. En we bepalen hoe je dat het beste kunt doen.
Het belangrijkste uitgangspunt van de aanpak is leesmotivatie. Kunnen lezen is niet alleen heel nuttig, maar vooral ook ontzettend leuk!

Met deze aanpak zullen alle kinderen met plezier leren lezen.

Heeft u interesse in het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden bij (technisch) lezen en/of het verhogen van de leesopbrengsten? Neem dan contact met mij op.