De Vreedzame School

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is side_VSlogo.jpg

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen

Het programma van De Vreedzame School bestaat uit een lessenserie voor elke groep, vanaf de peuters tot en met groep 8. Naast het geven van een wekelijkse les is het essentieel dat alle medewerkers in de school het bijbehorende vreedzame gedrag laten zien. Met het hele schoolteam èn de kinderen bouw je aan een vreedzaam klimaat waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt.

De invoering
In het eerste jaar van het tweejarige traject ligt het accent op het invoeren van de lessenserie, in het tweede jaar krijgt de leerlingmediatie vorm.
De invoering bestaat uit:

jaar 1
5 teambijeenkomsten
stuurgroepbijeenkomsten
klassenbezoeken
informatieavond voor ouders

jaar 2
3 teambijeenkomsten
stuurgroepbijeenkomsten
training voor mediatoren
ouderworkshops

Het is te allen tijde mogelijk om een voorlichtingsbijeenkomst te plannen. Aan deze voorlichting zijn geen kosten verbonden.

Wilt u meer weten over de invoering van de Vreedzame school, heeft u interesse in dit programma, of wilt u een voorlichtingsbijeenkomst plannen op uw school? Neem dan contact met mij op.