Het lesmodel bij rekenen

Om ervoor te zorgen dat de inzet van een lesmodel bij rekenen de effectiviteit geeft die je beoogt is het goed om achtergrond kennis te hebben bij de verschillende fasen van de rekenles. In deze module besteden we aandacht aan het waarom en het hoe van elke fase van het lesmodel bij rekenen. Deze module bestaat uit 3 studiebijeenkomsten van 3 uur (ook te combineren tot anderhalve studiedag).
Om de genoemde doelen te halen is het, naast het opdoen van kennis, ook van belang dat deze kennis geoefend wordt in de praktijk. Door middel van lesobservaties krijgen de leerkrachten feedback op hun (vernieuwde) handelen in de rekenles. Bij de lesobservaties loopt de intern begeleider, of de rekencoördinator mee, waardoor er een train-de-trainer-situatie ontstaat. Hierdoor kan de school de vernieuwing na de begeleiding zelfstandig borgen.

Wilt u meer weten over de doelen en de aanpak bij dit onderdeel? Neem dan contact met mij op.