Gedrag

Gedrag is er altijd en overal. Zorgen voor het gewenste gedrag bij leerlingen op school is een vak apart. Er zijn verschillende manieren waarop je in de schoolsetting kunt zorgen voor een veilig sociaal klimaat.
Ten eerste kun je preventief te werk gaan door te werken aan een positief pedagogisch klimaat. Je moet dan denken aan het op een goede manier begeleiden van de fasen in de groepsvorming in de eerste schoolweken na de zomervakantie. Maar ook het aanleren van sociaal gedrag door middel van een programma voor sociale competentie (bijv. De Vreedzame School).

Ten tweede kun je ook op een opbrengstgerichte manier omgaan met het aanleren van gedrag. Daarbij maak je gebruik van vakoverstijgende leerlijnen voor sociaal gedrag of leren leren aan de hand waarvan je een ambitie opstelt. Je werkt dan op een expliciete manier aan gedrag door dagelijks oefenmomenten te koppelen aan activiteiten die om dat specifieke gedrag vragen. Kinderen oefenen op die manier dagelijks sociale competenties en effectief leergedrag en zij krijgen daar feedback op van de leerkracht.

Ten slotte is het soms nodig om een gedragsinterventie te plegen en dus (licht) curatief gewenst gedrag aan te leren. Daarbij maak je gebruik van beide bovenstaande aanpakken. Je werkt dan tegelijkertijd aan een positief pedagogisch klimaat èn aan het expliciet aanleren van sociale competenties of leergedrag.

Wilt u meer weten over de aanpak bij het bevorderen van gewenst gedrag en zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor kinderen en medewerkers? Neem dan contact met mij op.